Arbeid

For å kunne dra nytte av dagpenger, må visse forhold respekteres og visse skritt må tas. For å beregne ens rettigheter og forutse de økonomiske konsekvensene av en periode med arbeidsledighet, må man forstå mekanismen for denne arbeidsledighetskompensasjonen.…

Les Mer

Minste bidragsgivende, MiCo, minstepensjon, ... så mange navn på en pensjonsvurderingsordning som nå kommer mer enn 36% av pensjonister til gode. Poenget med vilkårene for å kreve.…

Les Mer