Når man er en arbeidssøker, er beregningen av dagpenger, kompensasjonens varighet og støttemekanismene for å komme tilbake til ansettelse daglig bekymring. Arbeidsledighetsforsikringsreformen endrer dette miljøet, de nye reglene trer i kraft til høsten. Arbeidsledighetsforsikringsavtalen fra 2020 er faktisk revidert for å ta hensyn til de balanserte budsjettkravene i kompensasjonssystemet og behovet for å oppmuntre til en retur til arbeidslivet.

Fokuser på utviklingen i kompensasjon, rettigheter og hjelp til å komme tilbake i jobb.

Arbeidsledighetsforsikring: hva er det?

Alt som gjelder arbeidsledighetsforsikringen (betingelser for åpning av retten til erstatning, beregning av godtgjørelsens størrelse osv.) Er definert i arbeidsledighetsforsikringsavtalen.

Denne avtalen er forhandlet frem av arbeidsmarkedets parter, noe som betyr at innholdet i det er definert av fagforeningene til arbeidsgivere og arbeidstakere. På et andre trinn godkjennes deretter de således forhandlede reglene av departementet for arbeid, sysselsetting, yrkesopplæring og sosial dialog.

Den siste arbeidsledighetsforsikringskonvensjonen er fra 2020. Den setter regler som gjelder til neste høst.

Arbeidspartnerne forhandlet frem den nye arbeidsledighetsforsikringsavtalen, men oppnådde ikke enighet. Det er derfor regjeringen som ved vedtak har vedtatt de nye tiltakene som trer i kraft 1. november 2020.

Stor utvikling utviklet av reformen

De nye reglene for arbeidsledighetsforsikring bestemmes av dekretene 28. juli 2020. Disse tekstene gir viktige utviklingstrekk.

1. dekret bestemmer:

  • vilkårene for rett til arbeidsledighetsforsikring for avtroppende arbeidstakere og for selvstendig næringsdrivende
  • konturene av å eksperimentere jobbsøkeloggen for jobbsøkere.

Det andre dekretet endrer reglene for arbeidsledighetsbidrag og minste tilknytningstid. Den setter også en degressivitetskoeffisient for godtgjørelsen for arbeidssøkere som blir kompensert med referanse til en høy lønn.

Hva vil endre seg hver dag for arbeidssøkere

Forholdene til rettighetene til dagpenger forsterkes

For å kvalifisere seg for dagpenger, må arbeidssøkeren ha til sammen minst 88 arbeidsdager, eller 4 måneder i løpet av de siste 28 månedene. Fra 1. november 2020 vil denne terskelen heves til 130 dager, nemlig 6 måneders arbeid (910 timer) i løpet av de 24 månedene som gikk forut for den siste arbeidsdagen.

Nemlig: parallelt med denne utviklingen på utløsningen av rettighetene til erstatning, er varigheten av utbetalingen av dagpenger fortsatt den samme. Søkere under 53 år vil fortsatt bli kompensert i maksimalt 24 måneder, sammenlignet med 30 måneder for arbeidssøkere mellom 53 og 55 og 36 måneder for de over 55 år.

Omvurderingen av terskelen for å laste inn erstatningsrettigheter

Mekanismen for de oppladbare rettighetene er også revidert: For å laste inn rettighetene til erstatning vil den nå fungere 6 måneder.

En beregning av de dagpenger som er gjennomgått

Metodene for å beregne mengden av dagpenger blir gjennomgått av reformen for å forhindre at en arbeidssøker oppfatter mer av å være arbeidsledig enn ved å utøve en yrkesaktivitet.

Dermed blir referanselønnen beregnet på grunnlag av 24 måneder mot 12 måneder for tiden, og perioden som er tatt i betraktning vil gå tilbake til kalenderdagene og ikke bare til de arbeidsdager.

Beregningen gjøres som følger:

Mengde daglig referanselønn (SJR)
=
Mottatt lønn i perioden arbeidet / antall kalenderdager den første arbeidsdagen etter 24 måneder

I tillegg vil dagpengene utbetalt under dagpenger være det høyeste beløpet mellom:

  • 40, 4% av SJR + 12 euro
  • 57% av SJR (uten å være mindre enn 29, 26 euro)

Dagpenger som vil synke fra 6 måneder for høyest lønn

Arbeidsledighetsforsikringsreformen introduserer degressiviteten til dagpenger for arbeidssøkere kompensert på grunnlag av høye inntekter (mer enn 4500 euro per måned).

I praksis vil arbeidssøkere under 57 år, og som mottar et brutto dagpenger på € 84, 33 (dvs. € 2 261 netto per måned), få ​​fordelen redusert med 30% fra 6 måneders arbeidsledighet ( det vil si fra den 183. erstatningsdagen).

Åpningen av nye rettigheter: fratreden og selvstendig næringsdrivende

Arbeidsledighetsforsikringsreformen åpner også for erstatning for nye stønadsmottakere.

Avskjed for et profesjonelt prosjekt med omstilling og dagpenger

Ansatte som har sagt opp vil dermed kunne motta dagpenger når de har vært ansatt i minst 5 år i samme selskap, og et profesjonelt omfordelingsprosjekt. Dette prosjektet må være reelt og seriøst og validert av en regional kommisjon.

Slutt på aktivitet som selvstendig næringsdrivende og dagpenger

Selvstendig næringsdrivende kan også bli kompensert etter rettslig avvikling av strukturen, siden det har gjort det mulig for dem å generere en inntekt som minst tilsvarer 10 000 euro per år de siste to årene før aktivitetsslutt.

Forbedret støtte for arbeidssøkere så snart de registrerer seg

Pôle emploi vil være i stand til å ledsage nyregistrerte arbeidssøkere intenst i løpet av to halvdager som er spesielt dedikert til å komme tilbake til jobb.

Kategori: