Sigarettpause eller kaffepause, pauser på noen minutter for å ringe personlig. Hva er ansattes rettigheter når det gjelder arbeidspauser ? Hvilke begrensninger kan arbeidsgiveren pålegge dem når de tar disse hvileperiodene? Betales det pausetid på jobben?

Pause tid på jobb: den juridiske rammen

Arbeidskoden beskytter både psykologiske og fysiske ansattes helse ved å innføre maksimal daglig, ukentlig arbeidstid, hvileperioder og også pauser.

En pauseperiode er en kort periode der en ansatt fritt kan utføre sin personlige virksomhet uten å måtte svare på arbeidsgivers forespørsler. Juridisk analyserer rettspraksis det som en kort stopp av arbeidet på eller i nærheten av arbeidsplassen.

Nemlig : i løpet av denne pausetiden kan arbeidsgiver tvinge ansatte til å holde seg inne i selskapet.

Arbeidstid og pausetid

Regulering av arbeidstid: påminnelser

Når du snakker om pausetider på jobb, er referansen den daglige arbeidstiden.

For påminnelser:

  • den maksimale daglige varigheten er satt til 10 timer om dagen, men kan økes til 12 timer om dagen, etter unntak fra Arbeidstilsynet under eksepsjonelle omstendigheter
  • for gruvearbeiderne og lærlingene er reguleringen av arbeidet mer beskyttende og gir at det faktiske arbeidet ikke kan overstige 8 timer per dag og 39 timer per uke.
  • den minste daglige hviletiden er 11 påfølgende timer per døgn, 12 for mindre ansatte.
    • Unntak eksisterer og er uttømmende oppregnet av arbeidskoden (overvåkningsaktiviteter, transporttjenester osv.).
  • den ukentlige hvileperioden er 24 påfølgende timer for hver 7-dagers arbeidsperiode.

Å vite : det er forbudt å jobbe overtid utover disse maksimale arbeidstidene.

Obligatorisk pausetid

Loven opprettet en obligatorisk pausetid etter 6 timers arbeid.

Denne pausetiden må være 20 minutter på rad etter at de 6 timene med arbeid faktisk har blitt fullført. Det heves til 30 minutter fra 4.30 arbeidstid for mindreårige.

Spesifikke bestemmelser finnes for visse aktiviteter (f.eks. 5-minutters pauser for skjermarbeidere).

I tillegg kan en tariffavtale eller en tariffavtale sørge for lengre pauser, spesielt når det gjelder lunsjpausen. Imidlertid kan ingen konvensjonell bestemmelse gi en pausetid som er dårligere enn disse 20 minuttene. Dette er lovlig pausetid.

Pause og lunsj

Det er vanlig å ta en lengre pause ved lunsjtid.

Dette kuttet gjør at den ansatte kan ombestemme seg, ta seg tid til å gjøre sitt personlige arbeid og samhandle med kollegene på en mer uformell måte. Lunsjpausen er en god måte å styrke båndene til menneskene vi møter daglig og til og med tillate, ifølge en amerikansk studie av professor Kniffin, å oppnå profesjonell ytelse!

Arbeidsgiver har rett til å kreve at arbeidstakeren tar sin lovlige pause rundt lunsjtid og å gi dem bare 20 minutters pause for dette.

Hvilken lønn i pausene på jobben?

I pauseperioden er ikke den ansatte tilgjengelig for arbeidsgiveren sin. Siden pausen ikke regnes som faktisk arbeidstid, bør den ikke betales.

Imidlertid kan en tariffavtale eller en tariffavtale gi regler som er gunstigere for arbeidstakeren, og dette er generelt tilfelle.

Med profesjonelle telefoner eller smarttelefoner er det få ganger når den ansatte under pausen er "koblet fra" arbeidet sitt.

Advarsel! Pausetiden må betales så lenge den oppfyller vilkårene for den faktiske arbeidstiden. Dette vil være tilfelle når arbeidstakeren utfører et direktiv fra arbeidsgiveren i pausetiden (eksempel på arbeidsgiveren som ber en ansatt om å overvåke telefonen i pausetiden).

Sanksjoner for overgrep?

Enhver arbeidsgiver som finner ut at en ansatt misbruker pausene sine (sigarettpauser eller kaffepauser for hyppige, eller for lange), har muligheten til å straffe denne oppførselen, og dette, i henhold til hans retningskraft.

I praksis er det ikke uvanlig at arbeidsgivere får på plass visse midler for å kontrollere respekten for arbeidstakernes pausetid, særlig når det har vært noen overgrep. For eksempel kan arbeidsgivere be de ansatte om å pakke ut når de går i pauser for å røyke en sigarett utenfor 20-minutters lovlige pause.

Hvis bestillingen ikke er fulgt av effekt, kan arbeidsgiveren straffe arbeidstakeren som har en tendens til å ta feil med en irettesettelse eller en advarsel, eller til og med gå til disiplinæroppsigelse, eller avskjed for feil oppførsel.

Kategori: