Hvis du ønsker å få umiddelbar kreditt uten bevis, kan du henvende deg til organisasjoner som spesialiserer seg på personlig kreditt eller nettbank. Disse organisasjonene vil kunne gi deg et øyeblikkelig svar på politikken for enhver søknad om kredittkreditt, det være seg et tradisjonelt personlig lån eller et revolverende lån.

Kreditt med bevis, det mest økonomiske alternativet

Kreditt med bevis er den billigste personlige kredittypen, men den er ikke den enkleste å sette opp. Du må faktisk gi banken et kjøpsbevis som rettferdiggjør lånte penger. Denne typen lån er fremdeles den billigste av alle personlige lån, og det er mulig å låne mye mer hvis du kan gi bevis.

Hva slags studiepoeng ber jeg om hvis vi ikke har bevis på bruk?

Et tradisjonelt personlig lån for å låne en fast kapital

Du kan søke om øyeblikkelig kreditt uten bevis på bruk hvis du ikke kan oppgi tilbud eller fakturaer for varer eller tjenester som er finansiert av banken. Litt dyrere enn når du informerer banken om hva du vil gjøre med lånet, det forblir rimelig og fleksibelt nok. Du vil derfor låne fast kapital som du da må betale tilbake i konstante månedlige avdrag.

En reserve med penger tilgjengelig uten bevis på bruk

Den andre løsningen er å velge en revolverende kreditt. I dette tilfellet vil banken tilby deg en sum basert på din nåværende inntekt og din evne til å tilbakebetale: dette beløpet vil være tilgjengelig for deg, og du kan bruke det om nødvendig. Denne løsningen, mer fleksibel, er mye dyrere for kunden. Du bør imidlertid vite at du ikke vil betale renter hvis du ikke tar ut penger fra denne reserven.

En umiddelbar kreditt uten bevis på inntekt, er det mulig?

Generelt kan bankene ikke gi øyeblikkelig kreditt uten bevis på inntekt. I praksis er ikke denne regelen nødvendigvis gyldig for andre utlånsinstitusjoner som ikke er banker. Dette er spesielt tilfelle for store kjedebutikker som noen ganger tilbyr lojalitetskort som faktisk er kredittkort. Ofte vet ikke kunder engang at dette lojalitetskortet faktisk er et revolusert kreditt som er forkledd … Tilbudet med pengereserven er ofte veldig raskt i disse butikkene, men betingelsene for tilgang til kreditt kan være mer restriktive (sum som er gitt lavere enn i banker, forpliktelser til å kjøpe i en butikk med dette tegnet for å ha rett til kreditt osv.)

Tips for umiddelbar kreditt uten bevis på bruk

Bruk først og fremst online komparatorer for å finne de mest interessante tilbudene for deg.

For å få et øyeblikkelig svar for en online kreditt uten bevis, kan du begynne med å velge hvilken type lån du er interessert i og deretter kontakte institusjonen du ønsker.

For å få et umiddelbart svar i prinsippet, må du ha alle dokumenter som angår din personlige og profesjonelle situasjon for å redusere behandlingstiden for søknaden din.

Når du gjør disse simuleringene på nettet, må du svare på mange spørsmål. Selv om det kjeder deg, må du ikke overse dette trinnet fordi nøyaktigheten av svarene dine vil betinget svaret i prinsippet. Hvis den påståtte situasjonen ikke samsvarer med virkeligheten, kan du ha ubehagelige overraskelser når kredittinstitusjonen vil be deg dokumentene som begrunner denne informasjonen.

Hvilke institusjoner å kontakte for å søke?

Nettbanker kan noen ganger svare på denne etterspørselen. Generelt er alle nettinstitusjoner lydhøre, og muligheten til å utveksle nødvendige dokumenter for å studere den elektroniske filen letter behandlingen av informasjon. Forsøm ikke den nåværende banken din: hvis du har et godt forhold til rådgiveren din og du haster behov for likviditet, kan han gi deg et raskt lån. Som banken allerede vet deg, vil du ha færre dokumenter å stille med for studiet av søknaden.

Et prinsipielt svar, er det en endelig forpliktelse fra banken?

At banken gir deg en avtale i prinsippet, betyr ikke at den vil måtte signere en kontrakt med deg senere. Hvis situasjonen er for prekær etter en grundig undersøkelse av varene du har gitt kredittinstituttet, gjeldene dine allerede er store eller inntekten din er utilstrekkelig i forhold til beløpet du ønsker å låne, kan banken velge å ikke ikke inngå en låneavtale med deg, og det er ingen forpliktelse til det.

Det bør være kjent at for de fleste banker på nettet er det prinsippssvaret som er øyeblikkelig, ikke den endelige avtalen!

For å lese også:

  • Hvor finner jeg et kredittbyrå uten bevis?
  • Hvordan finne et billig lån uten bevis?
  • Hvordan søke om kreditt uten bevis?

Kategori: